บริษัท จินเล่อ มีเดีย เวิร์ค จำกัด

491/20 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น G  ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (+66) 02 635 0499 /  081 888 6345  / 083 491 5219

โทรสาร  (+66) 02 635 0498

 

JINLOE MEDIA WORK Co., Ltd.

491/20 Silom Plaza Bldg. Floor G

Silom Rd. Bangrak Bangkok 

Thailand 10500

Telehone +66 2 635 0499

Fax           +66 2 635 0498